Tytuł artykułu: Modelowanie przepływu wód gruntowych w rejonie starego składowiska z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną

Autorzy: KODA, E., HYPTA, S.

Słowa kluczowe: rekultywacja składowisk, przesłona bentonitowa, monitoring wód, modelowanie numeryczne

Streszczenie: Budowa pionowych przesłon przciwfiltracyjnych jest skutecznym rozwiązaniem zamykającym stare składowiska i tereny silnie zanieczyszczone. Najczęściej budowa pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych jest realizowana z wykorzystaniem technologii jednofazowej ściany szczelinowej, z wypełnieniem mieszaniną bentonitowo-cementową. W artykule przedstawiono przykład modelowania numerycznego przepływu wód gruntowych dla składowiska odpadów Łubna, wokół którego wykonano pionową przesłonę bentonitową. Modelowanie przeprowadzono z wykorzystaniem programu numerycznego FEMWATER, w którym do rozwiązania równań przepływu zastosowano metodę elementów skończonych. Przeprowadzone modelowanie miało na celu ocenę skuteczności działania wykonanej przesłony przeciwfiltracyjnej wokół składowiska Łubna oraz ocenę efektywności wykonanych prac rekultywacyjnych. Przykład przedstawia wymagania dotyczące rozpoznania warunków wodno-gruntowych w rejonie składowiska oraz zdefiniowania warunków początkowych i brzegowych i doboru parametrów materiałowych, mających decydujący wpływ na poprawność procesu modelowania. W końcowej części pracy przedstawiono porównanie wyników modelowania numerycznego z wynikami pomiarów i badań prowadzonych w ramach monitoringu składowiska.

Cytowanie w stylu APA: Koda, E. & Hypta, S. (2013). Modelowanie przepływu wód gruntowych w rejonie starego składowiska z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 175-187.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Koda & Hypta, 2013), następne powołania: (Koda & Hypta, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Koda, Eugeniusz, Szymon Hypta. "Modelowanie przepływu wód gruntowych w rejonie starego składowiska z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 175-187.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Koda, & Hypta 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Koda_Hypta_2013_PNIKS, author={Koda, Eugeniusz and Hypta, Szymon}, title={Modelowanie przepływu wód gruntowych w rejonie starego składowiska z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A8/art8.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={175-187}}

Pełny tekst PDF


Go Back